İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan değişiklik.

6331 Sayılı İş sağlığı Ve Güvenliği Kanununda yapılan son kapsam genişlemesi sonucunda, 01.07.2016 tarihinden itibaren tüm işyerleri istisnasız kanun kapsamı içine girmektedir.

Çalışan sayısı 50 kişinin altında az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamu kurumları bu tarihte kanun kapsamı içinde yer alacaklar ve işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu başlayacaktır.

İş sağlığı Ve Güvenliği sözleşmeleri İSG Katip sistemi ile E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir.

6331 sayılı yeni İş Güvenliği Yasası’na göre tüm işyerlerinin yaptırması zorunlu çalışmalar;

  • Risk Değerlendirmesi: Bir veya daha fazla işçi çalıştıran tüm iş yerlerinde yaptırılması zorunlu kılınmıştır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Bir veya daha fazla işçi çalıştıran tüm iş yerlerinde yaptırılması zorunlu kılınmıştır.
  • Acil Durum Planı: Bir veya daha fazla işçi çalıştıran tüm iş yerlerinde yaptırılması zorunlu kılınmıştır

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. İşveren ve işveren vekillerinin Eğitimine İlişkin Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen iş ve işlemler hariç olmak üzere yürütebilir. Yönetmelik kapsamında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KÂTİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur.

Bakanlık bildirimlerinde gecikme olması halinde uygulanacak idari para cezaları uygulanacağı ÇSGB tarafından bildirilmiştir.

Bu kapsamda

  • İş güvenliği uzmanı olmaması halinde aylık > 6511 TL
  • İşyeri hekimi olmaması halinde aylık > 6511 TL
  • Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak  > 1952 TL
  • Ölçüm, inceleme ve araştırma yaptırmamak > 6511 TL
  • Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak  > 1301 TL kişi başı.

Saygılarımla,

SMMM Taner TATARHAN

Dji Servisi  Anında Kredi  uygun kredi